Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os via email til info@molsurtedram.dk
Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området,
såfremt betingelserne herfor er opfyldt.
Eventuelle tvister afgøres efter dansk ret ved en dansk domstol.